Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Quảng Nam: Thiếu biển báo, xe khách lao trực diện trạm thu phí