Quảng Nam: Tai nạn liên hoàn, một phụ nữ khuyết tật nguy kịch