Quảng Nam: Sóng đánh lật thúng chai, 2 ngư dân rơi xuống biển