Bất hợp lý trạm thu phí BOT
Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Quảng Nam: Sập cầu do xe tải cố đi qua bất chấp cảnh báo