Quảng Nam: Nuôi tôm trái vụ, người dân nhận “trái đắng” đầu mùa