Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Quảng Nam: Nhiều bất cập trong quản lý, vận hành các hồ thủy điện