Quảng Nam: Nhà xưởng công ty ô tô Trường Hải bốc cháy trong đêm mưa