Quảng Nam: Một thi thể nam giới nổi lềnh bềnh trên mương nước

Hiện trường nơi phát hiện thi thể nổi trên mương nước. Ảnh: LP
Hiện trường nơi phát hiện thi thể nổi trên mương nước. Ảnh: LP
Hiện trường nơi phát hiện thi thể nổi trên mương nước. Ảnh: LP