Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Quảng Nam: Khẩn trương bảo vệ an toàn hồ Phú Ninh trước mùa mưa bão