Quảng Nam: Kêu gọi doanh nghiệp đóng góp vào dự án chống sạt lở bờ biển Cửa Đại