Quảng Nam: Hơn 200 hộ dân mang quất cảnh về “khoe” trong ngày hội cây quất cảnh Cẩm Hà- Hội An