Quảng Nam giải thích lý do không chia sẻ thông tin di dời nhà máy thép Việt Pháp