Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Quảng Nam: Điều chỉnh, khống chế diện tích một dự án lớn tại Cù Lao Chàm