Quảng Nam công bố 57 người trúng cử HĐND tỉnh

Quảng Nam đạt tỉ lệ 99,94%  cử tri tham gia bầu cử. Ảnh: Thanh Chung
Quảng Nam đạt tỉ lệ 99,94% cử tri tham gia bầu cử. Ảnh: Thanh Chung
Quảng Nam đạt tỉ lệ 99,94% cử tri tham gia bầu cử. Ảnh: Thanh Chung
Lên top