Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Quảng Nam chấp nhận báo cáo đánh giá tác động môi trường của nhà máy thép Việt Pháp