Quảng Nam: Chào đón đoàn khách Australia, Tây Ban Nha “xông đất” đô thị cổ Hội An năm 2017