Quảng Nam: Cận cảnh huyện Nam Trà My bị cô lập do mưa lũ