Quảng Nam: Bộ Công an kiểm tra công tác bảo đảm an ninh, trật tự APEC 2017