Quảng cáo rượu bia: Mỗi luật cấm một kiểu

ĐB Phạm Trọng Nhân.
ĐB Phạm Trọng Nhân.
ĐB Phạm Trọng Nhân.
Lên top