Quảng Bình: Xử lý nhiều xe “chế” thêm thùng để chở hàng quá tải