Triển khai thực hiện nghị quyết đại hội XIII của Đảng:

Quảng Bình xây dựng chương trình hành động tới từng cơ sở

Các đại biểu tại tỉnh Quảng Bình nghe thông báo kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Ảnh: HN
Các đại biểu tại tỉnh Quảng Bình nghe thông báo kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Ảnh: HN
Các đại biểu tại tỉnh Quảng Bình nghe thông báo kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Ảnh: HN
Lên top