Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Quảng Bình: Thả hàng chục động vật rừng quý hiếm về môi trường tự nhiên