Quảng Bình phấn đấu thành tỉnh phát triển khá khu vực Bắc Trung Bộ

Toàn cảnh Đại hội. Ảnh: Lê Phi Long
Toàn cảnh Đại hội. Ảnh: Lê Phi Long
Toàn cảnh Đại hội. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top