Quảng Bình: Nổ bóng bay bơm khí hydro, 6 người nhập viện