Quảng Bình: Người nhà mang di ảnh mẹ con sản phụ tử vong đến bệnh viện phản ứng