Quảng Bình: Một nửa số học sinh trên địa bàn phải nghỉ học do mưa lũ