Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Quảng Bình: Lệ Thuỷ - Quê hương Đại tướng mênh mông trong biển nước