Quảng Bình: Làm rõ việc bé gái bị bạo hành bởi cha đẻ