Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Quảng Bình kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp