Quảng Bình: Hoảng hồn khi xem video xe khách lao vào nhà dân