Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Quảng Bình: Hàng ngàn nhà dân lại ngập chìm trong nước lũ