Quảng Bình: Cứu nạn thành công 4 thuyền viên trên tàu hàng bị trôi ra biển