Quảng Bình: Công bố hàng loạt quyết định, thông báo về công tác cán bộ

Các đồng chí được phân công, điều động, chỉ định và bổ nhiệm. Ảnh: LPL
Các đồng chí được phân công, điều động, chỉ định và bổ nhiệm. Ảnh: LPL
Các đồng chí được phân công, điều động, chỉ định và bổ nhiệm. Ảnh: LPL
Lên top