Quảng Bình: Chợ Tết xưa sẽ được tái hiện tại Phong Nha – Kẻ Bàng trong dịp Tết Nguyên đán