Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Quảng Bình: Chỉ đạo kiểm tra chất lượng gạo cứu trợ người dân