Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Quảng Bình: Chết đuối khi đi thả lưới trên sông