Quảng Bình: Bổ nhiệm mới 8 lãnh đạo cấp sở

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình trao quyết định cho các đồng chí được bổ nhiệm. Ảnh: LPL
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình trao quyết định cho các đồng chí được bổ nhiệm. Ảnh: LPL
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình trao quyết định cho các đồng chí được bổ nhiệm. Ảnh: LPL
Lên top