Quảng Bình: 4 thuyền viên trên tàu bị lũ cuốn được cứu sống sau gần 40 tiếng trôi trên biển