Quảng Bình: 19 người chết, đường vẫn còn tắc tại nhiều vị trí