ĐẢNG BỘ CỤC AN NINH CHÍNH TRỊ NỘI BỘ - TỔNG CỤC AN NINH:

Quán triệt, thực hiện nghiêm nghị quyết Trung ương 4 - Khoá XII, góp phần xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh

Cục An ninh chính trị nội bộ triển khai học tập Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII đến cán bộ, đảng viên. Ảnh: P.V
Cục An ninh chính trị nội bộ triển khai học tập Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII đến cán bộ, đảng viên. Ảnh: P.V
Cục An ninh chính trị nội bộ triển khai học tập Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII đến cán bộ, đảng viên. Ảnh: P.V
Lên top