ĐẢNG BỘ CỤC AN NINH CHÍNH TRỊ NỘI BỘ - TỔNG CỤC AN NINH:

Quán triệt, thực hiện nghiêm nghị quyết Trung ương 4 - Khoá XII, góp phần xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh

Lên top