Quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc quan điểm “dân là gốc”

GS-TS Phùng Hữu Phú - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương. 
Ảnh: T.Vương
GS-TS Phùng Hữu Phú - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương. Ảnh: T.Vương
GS-TS Phùng Hữu Phú - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương. Ảnh: T.Vương
Lên top