Quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII cho đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: P.Đ
Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: P.Đ
Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: P.Đ
Lên top