Quân tình nguyện Việt Nam giúp Campuchia: Sự giúp đỡ chí nghĩa, chí tình

Đại tá, TS Nguyễn Hữu Lập – Chủ nhiệm khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng. Ảnh: Trần Vương.
Đại tá, TS Nguyễn Hữu Lập – Chủ nhiệm khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng. Ảnh: Trần Vương.
Đại tá, TS Nguyễn Hữu Lập – Chủ nhiệm khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng. Ảnh: Trần Vương.
Lên top