Quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn lực tín dụng chính sách xã hội

Các chương trình tín dụng chính sách đang được triển khai hiệu quả tại Đà Nẵng. Ảnh: Công Thái
Các chương trình tín dụng chính sách đang được triển khai hiệu quả tại Đà Nẵng. Ảnh: Công Thái
Các chương trình tín dụng chính sách đang được triển khai hiệu quả tại Đà Nẵng. Ảnh: Công Thái
Lên top