Quản lý sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự phục vụ Chính phủ điện tử

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Hồng Hải phát biểu tại Hội thảo - Ảnh VGP/Chí Kiên.
Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Hồng Hải phát biểu tại Hội thảo - Ảnh VGP/Chí Kiên.
Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Hồng Hải phát biểu tại Hội thảo - Ảnh VGP/Chí Kiên.
Lên top