Quản lý nhà nước, con người và an ninh trật tự theo hướng hiện đại

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu, chỉ đạo Hội nghị tổng kết dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, dự án Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân. Ảnh: V.D
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu, chỉ đạo Hội nghị tổng kết dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, dự án Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân. Ảnh: V.D
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu, chỉ đạo Hội nghị tổng kết dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, dự án Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân. Ảnh: V.D
Lên top