Quan hệ thương mại Việt Nam - Lào tăng trưởng tích cực

Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên và Đại sứ Lào tại Việt Nam Sengphet Houngboungnuang ký kết Biên bản làm việc về tăng cường quan hệ thương mại, công nghiệp và năng lượng. Ảnh: TTXVN
Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên và Đại sứ Lào tại Việt Nam Sengphet Houngboungnuang ký kết Biên bản làm việc về tăng cường quan hệ thương mại, công nghiệp và năng lượng. Ảnh: TTXVN
Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên và Đại sứ Lào tại Việt Nam Sengphet Houngboungnuang ký kết Biên bản làm việc về tăng cường quan hệ thương mại, công nghiệp và năng lượng. Ảnh: TTXVN
Lên top