Quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt-Lào: Tài sản vô giá của hai dân tộc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại lễ kỷ niệm 45 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Ảnh: BNG
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại lễ kỷ niệm 45 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Ảnh: BNG
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại lễ kỷ niệm 45 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Ảnh: BNG
Lên top