Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng:

Quân đội là chỗ dựa vững chắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng - Bí thư Quân uỷ Trung ương và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI. Ảnh TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng - Bí thư Quân uỷ Trung ương và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI. Ảnh TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng - Bí thư Quân uỷ Trung ương và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI. Ảnh TTXVN
Lên top