Quân đội, Công an sẵn sàng huy động lực lượng cho TP.HCM và phía Nam

Lên top